Followers

Wednesday, February 4, 2009

16--P--GIRLS/BOYS.

PUNNAMI**PURNIMA**PUSHPA**PRAVALIKA*PARIMALA**POOJA**PADMINI**PAAVANI
PAVTHRA**PALLAVI**PRAGATHI**PRABHAVATHI**PRATHIBHA**POORNA**PRUDHVI**
PRAMEELA**PREMALATHA**PREMA**PUSHPASRI**PANDARI**PANKAJAM**PRANITHA**
PRABHAVA**PANKAJAM**PRAVALLIKA**PRAHARSHA**PUSHYAMI**PRAGNA**PRASUNA
PRASHANTHI**PRABHATH**PAVANSRI**PRASANNA**PUNDARI**PADMA SAI**

PUNNAMI CHANDRA**PUNNAMI SUDHA**PUNNAMI MADHURA**PUNNAMI SAI**
PUNNAMI KRISHNA**PUSHPA SUDHA**PUSHPA NANDINI**PUSHPA MANI**PUSHPA
SUMTHA**PUSHPA SUMATHI**PUSHPA CHAANDINI**PRAGATHI VANITHA**PRAGATHI
VISISHTA**PRAGATHI BHARATHI**PRAGATHIPALLAVI**PAAVANIHARIVILLU**
PAVANICHANDUR**PAAVANI MAI**PAAVANI SUSHMA**PAAVANI PRAAN**
PAAVANI JAGATHI**PANKAJ SINDURI**PANKAJ MEGA**PANKAJMAALA**PANKAJ
SRIVAANI**PANKAJ KANYA**PANKAJVALLI**PANKAJMALLI**PANKAJ SEEMA**
PANKAJ HARSHINI**PANKAJ ANUSHKA**PANKAJ MEENA**

POOJA BHARATH**POOJA PRUDVI**POOJA SUMAALA**POOJA SUMATHI**POOJA
POOJA BHANU**PUJA CHETHAN**PUJA MANI**PUJA ANSAARI**PUJA DIVYA**PUJA
PAARAANI**POOJA INDRAJA**PUJA THANVIKA**PUJASRI**PUJA NANDINI**PUJA
SHARMILA**PUJA CHAARMI**POORNIMA PRABHA**POORNIMA JYOTHI**POORNIMA
SARASWATHI**PURNIMA SWATHI**PURNIMA LAYA**PURNIMA RAVALI**PURNIMA
CHANDRA**PURNIMA VARSHA**PURNIMA MYTHREYEE**PURNIMA MITHRA**

PANKAJ KASTHOORI**PRASANNA SHAALINI**PURNIMA SHAALINI**PUJA SHAALINI**
PRAVALIKA KEERTHI**PRAVALIKA SANGEETH**PRAVALIKA MAALA**PRAVALIKA
DEVI**PRAVALIKA SHOBHA**PRAVALIKA ANANDINI**PRAVALIKA SEN**PRAVALIKA
MAATHA**PRAVALIKA VAASANTHINI**PRASANNA PUJA**PRASANNA LAKSHMI**
PRABHAVA KEERTHI**PRABHAVA VANITHA**PAVITHRA BRAHMANI**PAVITHRA SUMAJA**PAVITHRA BHOOMIKA**PAVITHRA DESHMANI**PAVTHRA KALA**
PRATHUSHA**PRATHUSHA BHAVANA**PRATHUSHA SINDU**PRTHUSHA KAVERI**

PRATUSHA VASANTHA**PRATHUSHA CHAANDINI**PRTHUSHA CHANDRIKA**
PRATHUSHA MANI**PRAGNA VAANI**PRAGNA DEEPIKA**PRAGNA BHRATHI**
PRAGNASRI**

-------------
BOYS
PRUDVI**PRAKAASH**PRAMODH**PRAJAPATHI**PRABHU**PRATHAP**PAVAN**
PRABHATHPRASHANTH**PUNEETH**PAARTHU**PAARDHU**PAVAN KUMAR**PRABHATH KUMAR**PRUDVI RAJ**PRUDVI KUMAR**PRUDVI RAJ CHOUHAN**PRASHANTH KUMAR**PRABHAS**PHANI**PHANI KUMAR**PHANI BHARGAV**PAARTHU RAM**PRUDVI RAM**PUNEETH DESAI**PHANI MUKARJI**
PHANINATH**PRABHU SWAMY**PRAMODA**PRAMODA BABA**PRAMOD BABU**PRAHALATH**PRATAPVARMA**PRTAP SENA**PRAKASH**PRAKAASH TEJA**
PRAKAASH RAJ**PRAKAASHVIJITHA**PREM**PREM KUMAR**PREM DEVA**

PREM SANJEEV**PREM KISHOR**PREM BHARATH**PREM SUKUMAR**PREM KIRAN**
PREM MURTHY**PREMSAI**PARAMESH**PARAMESH PUJAARI**PARAMESH CHAKRA**
PARAMESH SAAHITHI**PREM SAAHITHI**PREMA MAALIK**PARAMESH RAGHAVA**
PARAMESH THILAK**PREM GANDHI**

No comments:

Post a Comment